Drost B.V., J.

Op 24 januari 2017 is de besloten vennootschap J. Drost B.V. , gevestigd te (3076JP ) Rotterdam aan de Pascalweg nr. 58, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Mededelingen
De curator heeft de rechter-commissaris op 9 januari 2018 verzocht het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

Het zesde verslag d.d. 28 juni 2018 is hier te raadplegen.

Het faillissement is bij beschikking van 23 juli 2019 beeindigd bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl