Garant ICT B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 3 maart 2015 werd de besloten vennootschap Garant ICT B.V., gevestigd te (3356 LD) Papendrecht aan de Ketelweg 33A, in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 31 maart 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 30 juni 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 5 oktober 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 12 januari 2016 is hier te raadplegen
het vijfde tevens eindverslag d.d. 13 juli 2016 is hier te raadplegen

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl