Huis Roodenburch B.V.

Op 9 januari 2018 is de besloten vennootschap Huis Roodenburch B.V., gevestigd te (3311 BV) Dordrecht aan de Wijnstraat nr. 153, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is als curator aangesteld.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

Het eerste verslag d.d. 15 februari 2018 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 15 mei 2018 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 15 augustus 2018 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 21 november 2018 is hier te raadplegen

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten en Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl