HYRS Holding B.V.

Op 17 maart 2020 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HYRS Holding B.V., kantoorhoudende te (3221 XS) Hellevoetsluis aan de Walstraat nr. 10, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is als curator aangesteld.

Crediteuren

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.20.112.F.1300.1.20

het faillissement zal op 1 december 2020 worden opgeheven bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl