Packing Plus B.V.

Op 15 februari 2011 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Packing Plus B.V., gevestigd te (3555 HW) Dordrecht aan de Marconistraat nr. 8, door de rechtbank Dordrecht in staat van faillissement verklaard. Bij beschikking d.d. 1 augustus 2013 is Mr. M.M.E. Bowmer aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Faillissementsverslagen
het derde verslag d.d. 8 augustus 2012 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 8 februari 2013 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 8 augustus 2013 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 6 februari 2014 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 6 augustus 2014 is hier te raadplegen
het achtste verslag d.d. 6 februari 2015 is hier te raadplegen
het negende verslag d.d. 6 augustus 2015 is hier te raadplegen
het tiende verslag d.d. 4 februari 2016 is hier te raadplegen
het elfde verslag d.d. 4 augustus 2016 is hier te raadplegen
het twaalfde verslag d.d. 2 februari 2017 is hier te raadplegen
het dertiende verslag d.d. 2 augustus 2017 is hier te raadplegen
het veertiende verslag d.d. 2 november 2017 is hier te raadplegen
het vijftiende verslag d.d. 1 februari 2018 is hier te raadplegen
het eindverslag d.d. 13 september 2018 is hier te raadplegen

Het faillissement zal op 5 maart 2019 worden beeindigd vanwege gebrek aan baten

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Bowmer & Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@veldlaw.nl