RBC Minerals B.V.

Op 20 september 2016 is de besloten vennootschap RBC Minerals B.V., gevestigd te (3034 KA) Rotterdam aan de Boezembocht 29, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

het zesde verslag d.d. 8 februari 2018 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 8 mei 2018 is hier te raadplegen
het achtste verslag d.d. 8 augustus 2018 is hier te raadplegen
het negende verslag tevens eindverslag d.d. 9 november 2018 is hier te raadplegen

Het faillissement zal op 14 maart 2019 worden beeindigd vanwege het verbindend worden van de slotuitdelingslijst

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl