Riemsdijk Groep B.V., Van

Bij vonnissen van de Rechtbank Rotterdam d.d. 11 november 2014 werden de besloten vennootschappen Van Riemsdijk Metaalgroep B.V. (23066904), Van Riemsdijk Machinebeheer B.V. (24329976), Van Riemsdijk Vastgoed B.V. (24329977), Van Riemsdijk Machinefabriek B.V. (24329978), Van Riemsdijk Metaal B.V. (24329985) en Magic Fitness B.V. (24324768), allen gevestigd te (3295 KV) ’s-Gravendeel aan de Griendweg nr. 4, in staat van faillissement verklaard. Bij beschikking d.d. 1 oktober 2015 is Mr. P.J.E.M. Nuiten aangesteld tot curator.


Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag van Metaalgroep d.d. 10 december 2014 is hier te raadplegen
het eerste verslag van Machinefabriek d.d. 10 december 2014 is hier te raadplegen
het eerste verslag van Vastgoed d.d. 10 december 2014 is hier te raadplegen
het eerste verslag van Machinebeheer d.d. 10 december 2014 is hier te raadplegen
het eerste verslag van Metaal d.d. 10 december 2014 is hier te raadplegen
het eerste verslag van Magic Fitness d.d. 10 december 2014 is hier te raadplegen
het tweede verslag van Metaalgroep d.d. 11 maart 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag van Machinefabriek d.d. 11 maart 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag van Vastgoed d.d. 11 maart 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag van Machinebeheer d.d. 11 maart 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag van Metaal d.d. 11 maart 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag van Magic Fitness d.d. 11 maart 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag van Metaalgroep d.d. 11 juni 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag van Machinefabriek d.d. 11 juni 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag van Vastgoed d.d. 11 juni 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag van Machinebeheer d.d. 11 juni 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag van Metaal d.d. 11 juni 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag van Magic Fitness d.d. 11 juni 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag van Metaalgroep d.d. 23 september 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag van Machinefabriek d.d. 23 september 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag van Vastgoed d.d. 23 september 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag van Machinebeheer d.d. 23 september 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag van Metaal d.d. 23 september 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag van Magic Fitness d.d. 23 september 2015 is hier te raadplegen
het vijfde verslag tevens eindverslag van Metaalgroep d.d. 28 april 2016 is hier te raadplegen
het vijfde verslag tevens eindverslag van Machinefabriek d.d. 28 april 2016 is hier te raadplegen
het vijfde verslag tevens eindverslag van Vastgoed d.d. 28 april 2016 is hier te raadplegen
het vijfde verslag tevens eindverslag van Machinebeheer d.d. 28 april 2016 is hier te raadplegen
het vijfde verslag tevens eindverslag van Metaal d.d. 28 april 2016 is hier te raadplegen
het vijfde verslag van Magic Fitness d.d. 2 mei 2016 is hier te raadplegen

Alle faillissementen zijn op 4 oktober 2016 geeindigd wegens de toestand des boedels

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl