Rocad Investments Holding B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 24 februari 2015 werd de besloten vennootschap Rocad Investments Holding B.V., gevestigd te (2923 EM) Krimpen aan den IJssel aan het Meidoornhof 46, in staat van faillissement verklaard. Bij beschikking d.d. 1 oktober 2015 is Mr. M.M.E. Bowmer aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
Het eerste verslag d.d. 24 maart 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 23 juni 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 23 september 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 23 december 2015 is hier te raadplegen
het eindverslag d.d. 20 april 2016 is hier te raadplegen

het faillissement is op 13 september 2016 geeindigd wegens de toestand des boedels

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl