Tedecon Machinebouw B.V.

Op 25 juli 2017 is aan de besloten vennootschap Tedecon Machinebouw B.V., statutair gevestigd te Dordrecht en kantoorhoudende te (3316 GK) Dordrecht aan de Kamerlingh Onnesweg 57, door de rechtbank Dordrecht in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is als curator aangesteld.

Mededelingen

Verkoop onderneming

Tedecon Machinebouw B.V. is gespecialiseerd in het ontwerpen, leveren en installeren van interne transportsystemen en verpakkingsmachines, zoals vulmachines, ontmesters of inpakrobots. Geinteresseerden in overname van de activiteiten kunnen zich tot 2 augustus 2017 melden bij de curator.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

het eerste verslag d.d. 23 augustus 2017 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 23 november 2017 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 22 februari 2018 is hier te raadplegen
het vierde tevens eindverslag d.d. 22 mei 2018 is hier te raadplegen

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl