Ondernemer en echtscheiding

U bent ondernemer en u heeft samen met uw partner de moeilijke beslissing genomen om te gaan scheiden. U bent bijvoorbeeld directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een of meerdere B.V.'s of u bent een zelfstandig ondernemer met of zonder personeel (ZZP-er). Dan komen er al gauw vragen op, die bij een 'gewone' echtscheiding niet aan de orde zijn:

  • Hoe moet het bedrijfsvermogen in de verdeling of afrekening van het vermogen van de partners worden betrokken?
  • In hoeverre kunnen en/of moeten opgepotte winsten (reserves) liquide worden gemaakt?
  • Hoe wordt het ondernemingsvermogen betrokken bij de berekening van alimentatie?
  • Welke periode wordt als referentiekader gebruikt voor waardering van de onderneming en bepaling van het inkomen?
  • Wat als de resultaten van de onderneming in de afgelopen jaren een grillig verloop kennen?
  • Hoe om te gaan met pensioenvoorzieningen in eigen beheer, zoals de FOR?

De uitkomst van deze vragen kan per type onderneming verschillen en vereist maatwerk waarbij uw advocaat naast kennis van het echtscheidingsrecht ook gedegen kennis van het ondernemingsrecht nodig heeft. Om een aantal voorbeelden te noemen:

De directeur-grootaandeelhouder

De DGA ontvangt vanuit de B.V. salaris. De DGA lijkt in dat opzicht op een werknemer in loondienst. Het grote verschil is echter dat de DGA zelf kan bepalen welk salaris jaarlijks wordt uitgekeerd. Bij berekening van de verschuldigde alimentatie zal geanalyseerd worden of er een marktconform salaris wordt uitgekeerd. Als dit niet het geval is, kan de rechter het salaris corrigeren. Ook is het mogelijk dat in het verleden juist een te hoog salaris is vastgesteld ten opzichte van de resultaten in de periode voor de echtscheiding (men leefde op te grote voet). Dan dient ook te worden ingegrepen om te hoge alimentatielasten te voorkomen.

Als u in algehele of beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd of u heeft de onderneming tijdens het huwelijk opgericht en geen huwelijksvoorwaarden gesloten, behoren de aandelen van de B.V. tot de gemeenschap en zullen de aandelen gewaardeerd moeten worden. Daarbij kunnen verschillende waarderingsmethoden gehanteerd worden, die soms tot zeer verschillende uitkomsten kunnen leiden.
Ook als u onder huwelijksvoorwaarden bent gehuwd kan de bedrijfswaarde een rol spelen indien u heeft afgesproken om bij einde huwelijk af te rekenen over het vermogen, dan wel u tijdens het huwelijk geen uitvoering heeft gegeven aan een verrekenbeding. Veel zal afhangen van de inhoud van uw huwelijksvoorwaarden.

De zelfstandig ondernemer

De huisarts vormt een maatschap met andere artsen van de praktijk, de advocaat heeft zijn praktijk ondergebracht in een eenmanszaak, man en vrouw hebben samen een vennootschap onder firma, de stucadoor is ZZP-er, enz. Er zijn dus verschillende soorten ondernemingen die bij de echtscheiding betrokken kunnen worden. De boekhouding is anders ingericht dan bij een B.V. en er is, afhankelijk van de ondernemingsvorm, meer of juist minder vrijheid om het beleid en inkomen te bepalen. De problematiek is echter vaak vergelijkbaar. Welke inspanningen kunnen bijvoorbeeld in de toekomst in redelijkheid verwacht worden van de individu om het inkomen op peil te houden en welke gevolgen hebben negatieve economische ontwikkelingen voor de vaak kwetsbare kleine ondernemer?

Hoe kan Bowmer & Nuiten u helpen?

Bowmer & Nuiten biedt u een zakelijke en gestructureerde aanpak van de echtscheiding, of u nu zelf ondernemer bent of de partner van de ondernemer. Wij kunnen u in contact brengen met een financieel adviseur of samenwerken met uw eigen accountant om de verschillende financiële vraagstukken te beantwoorden. Wij streven er zo naar om u zo spoedig mogelijk inzicht te geven in de juridische en financiele situatie. U kunt dan met de juiste informatie in de hand proberen in overleg tot een regeling te komen via bemiddeling of mediation, of, als dit niet mogelijk blijkt, de stap naar de rechter nemen.

Voor nadere informatie over echtscheiding voor de DGA en zelfstandig ondernemer, neem gerust contact op met Maria Bowmer.

Neem contact op